Zorgvuldige rechtsbijstand in Amsterdam

Neem contact met ons op

De verschillende rechtsgebieden van Osdorp Advocatuur

Er zijn een scala aan problemen waardoor u bij een advocaat kunt belanden. Zo kunt u zijn ontslagen, maar kan het ook zijn dat u een probleem heeft met uw uitkering. U kunt misschien toe zijn aan een echtscheiding, of een alimentatie kwestie kan aan de orde zijn. Het kan zijn dat uw bedrijf advies nodig heeft of dat u hulp nodig heeft met het procederen. Voor al deze problemen kunt u advies of deskundige begeleiding in een procedure, bij een rechterlijke instantie nodig hebben. In onderstaand overzicht vindt u de diverse rechtsgebieden waarin wij u van dienst kunnen zijn, voor zowel particuliere als zakelijke cliënten.

Particulier recht

Arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht


Zowel in de fase van het aangaan van een arbeidsrelatie gedurende de loop van het arbeidscontract als bij het beëindigen daarvan, kunt u rechtsbijstand nodig hebben. Wij staan u bij of het nu gaat om ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen en/of beoordelen van arbeidscontracten. Ook voor vragen met betrekking tot relatiebedingen, concurrentiebedingen en afvloeiingsregelingen kunt u bij ons zijn. Daarnaast kunnen wij u in kwesties op het gebied van werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA, deskundig begeleiden.

Personen- en familierecht & erfrecht


Indien u wordt geconfronteerd met de verbreking van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of buitenhuwelijkse samenleving, dan dienen diverse kwesties te worden geregeld. 

Denk hierbij aan kinder- en partneralimentatie, verdeling van zorg- en opvoedingstaken, een omgangsregeling ten aanzien van de kinderen in een ouderschapsplan, verdeling van de boedel, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en dergelijken.

Het is echter ook mogelijk dat u advies en procedurele begeleiding nodig heeft met betrekking tot erfrechtelijke kwesties, erkenning van kinderen, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap, gezamenlijk gezag, afstamming, dan wel ondertoezichtstelling en ontheffing uit het ouderlijk gezag. In al deze kwesties kunnen wij u professioneel begeleiden.


Bijstandsrecht


Wij kunnen u begeleiden indien uw bijstandsaanvraag wordt afgewezen of indien u bij uw aanvraag problemen ondervindt. Ook kunnen wij u begeleiden als uw bijstandsuitkering wordt ingetrokken. Specifieke onderwerpen waarin wij kunnen bijstaan zijn de WWB, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, verhaalsbijstand en bijstandsfraude.

Huurrecht


Wij staan zowel huurders als verhuurders bij in allerhande huurkwesties met betrekking tot zowel bedrijfsruimtes als woonruimtes. Daarbij kunt u denken aan inning van huurachterstanden, maar ook aan ontruimingsprocedures of procedures met betrekking tot het ontbinden van de huurovereenkomst. Daarnaast behandelen wij geschillen over de betaling of hoogte van de huurprijs en gebreken aan het gehuurde.


Letselschade


Verkeersongevallen, medische fouten en bedrijfsongevallen kunnen leiden tot diverse aansprakelijkheidskwesties en vergoedingsperikelen. Wij staan u bij om de aansprakelijkheid van de tegenpartij erkend te krijgen en uw schadevergoedingsrechten verzilverd te krijgen.


Vreemdelingenrecht


Wij adviseren en procederen in tal van kwesties met betrekking tot het vreemdelingenrecht en het nationaliteitsrecht.


Strafrecht


Wij staan u bij, indien u als verdachte in aanraking komt met de politie. Dit kan zijn omdat u wordt uitgenodigd om te verschijnen op het politiebureau of omdat u wordt aangehouden door de politie in verband met de verdenking van een strafbaar feit. Ook kan het zijn dat u een dagvaarding ontvangt en voor de strafrechter moet verschijnen.


Consumentenrecht


Er is soms sprake van ondeugdelijke levering, verborgen gebreken of van een miskoop. Zo voldoen een gekochte televisie, computer, auto, huishoudelijke apparatuur en dergelijken soms niet aan de verwachtingen en/of treden er na de aankoop gebreken op. Daarnaast komt het af en toe voor dat u een huisdier koopt dat achteraf ziek blijkt te zijn en/of dood gaat.

In deze en soortgelijke gevallen bent u beschermd door het consumentenrecht en kunnen wij de verkoper erop aanspreken dat het aangeschafte product of dier niet voldoet aan uw (gerechtvaardigde) verwachtingen.

Zakelijk recht

Ondernemingsrecht & contractenrecht


Wij adviseren het midden- en kleinbedrijf over contracten, samenwerkingsvormen en (dreigende) geschillen waarin deze zijn betrokken. Voorts begeleiden wij procedures, zowel in situaties waarin bedrijven zijn gedagvaard als gedaagde partij, als in situaties waarin een juridische procedure moet worden gestart om het gelijk te halen.


Arbeidsrecht


Werkgevers worden op dagelijkse basis geconfronteerd met allerhande arbeidsrechtelijke kwesties. Zo moeten zij arbeidsovereenkomsten opstellen en krijgen zij te maken met disfunctionerende of zieke werknemers. Bovendien zijn er regelmatig arbeidsconflicten en moet een bedrijf wellicht worden gereorganiseerd. Wij kunnen u adviseren omtrent al deze kwesties en begeleiden in procedures die daarmee in verband staan.


Incassorecht 


Wij stellen de buitengerechtelijke incasso en gerechtelijke procedures op, indien er geen schikking met de aangeklaagde kan worden verkregen. Ook aanvragen van faillissement van de debiteur en beslaglegging behoren tot onze werkzaamheden.

Bent u op zoek naar zakelijk juridisch advies?

Neem contact met ons op